Årsmøte 26. januar 2021, kl 18-21

Innkalling/ invitasjon til årsmøte tirsdag 26. januar 2021 kl. 18.00 - 21.00

Husk påmelding til tordahl@online.no

2. etg i Bryggerigata 8 i lokalene til Lillehammer psykomotorisk fysioterapi
(Alternativt digitalt på Zoom, hvis fortsatt strenge restriksjoner)

Tema for første del av møtet kl 18-19:30:

Kommunen som reguleringsmyndighet. Tidsplan for reguleringsplan gjennom Lillehammer v / Marianne Bismo

Naturreservater. Hvorfor blir de opprettet? v / Finn Audun Grøndahl

Årsmøtet starter ca. kl. 19.30

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Årsmelding 2020 (kan lastes ned nederst på siden)

Årsregnskap

Valg av leder
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Valg av revisor
Fastsettelse av kontingent

Innkomne forslag (arbeidsplan)

(Årsmelding legges også ut på facebookside og regnskap legges frem på møtet)

Velkommen!