Ressurser

På denne siden ligger høringsinnspill, klager, vedtak, lenker til kunnskapsressurser og bakgrunnskunnskap til bruk i arbeidet for verneområdet Lågendeltaet. PS: Beklager rotet – siden er under oppussing!

Her er link til verneforskriften

Her er link til miljøvedtaksregisteret med mulighet til å abonnere på vedtak

Her er link til naturmangfoldloven

Her er link til forvaltningsloven

Sangsvaner Foto: Kristian Slaatsveen