Bli medlem

Du kan bli medlem i Lågendeltaets venner. Medlemskontingent pr. år er fastsatt på foreningens årsmøte:

Enkeltmedlem: 100 kr 

Foreninger og lag: 1000 kr

OBS! Vi har pr. oktober 2021 endret medlemssystemet og trenger at alle, også eksisterende medlemmer, melder seg inn på nytt i Spond. Du får faktura etter innmelding. Beklager ulempen for eksisterende medlemmer, men skjemaet er heldigvis veldig raskt å fylle ut.

Klikk her for å melde deg inn!

Foto: Ingvild M. Christensen
Foto: Ingvild M. ChristensenEnkeltpersoner og organisasjoner kan være medlemmer i Lågendeltaets venner. Medlemmer som ønsker det, kan betale høyere kontingent enn fastsatt. Foreningens medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Møtende enkeltmedlemmer og organisasjoner har én stemme hver.