Bli med

Aksjoner, markeringer og andre aktiviteter

Ønsker å bli kontaktet når vi mobiliserer til aksjoner og andre aktiviteter? Trykk på knappen under for å komme til registreringsskjema. Registreringen er ikke bindende, og vi vil gi grundig informasjon om hva hver av aksjonene/aktivitetene går ut på før du avgjør om du vil delta. 


Medlemskap

Du kan bli medlem i Lågendeltaets venner. Medlemskontingent pr. år er fastsatt på foreningens årsmøte:

Enkeltmedlem: 100 kr 
Foreninger og lag: 1000 kr

Klikk her for å melde deg inn!Enkeltpersoner og organisasjoner kan være medlemmer i Lågendeltaets venner. Medlemmer som ønsker det, kan betale høyere kontingent enn fastsatt. Foreningens medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Møtende enkeltmedlemmer og organisasjoner har én stemme hver.