Symposium 15. april 2023

Dagssymposium for Lågendeltaet ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo lørdag 15. april kl. 10–15.

Se opptak fra symposiet! Last ned foredragene under. Flere videoer kommer.

Hva er naturen verdt?

Miljødirektoratet ga avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for å bygge motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Nå har regjeringen sagt at de likevel vil bygge ny firefelts motorvei med 110 km/t tvers gjennom naturreservatet. Regjeringen legger opp til å endre selve verneforskriften, lovens strengeste naturvern, slik at veien likevel kan bygges! På denne dagen reises det spørsmål fra fagfolk om hvorvidt dette er i samsvar med lovens intensjon, og hvorvidt politikere skal kunne oppheve naturvern på denne måten, gitt klima- og naturkrisen vi står i. Kom og hør hva jurister, naturforskere, samfunnsøkonomer, filosofer og aktivister sier om saken! Er regjeringen i ferd med å pådra seg en ny Alta- eller Fosen-sak når de vil oppheve fredningsvern for å bygge firefelts motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat?

Vi samler de beste i landet for å belyse alle sider av saken: juridiske spørsmål (for både natur og mennesker), fakta om Lågendeltaet (naturtap, klimatap, forvaltningsprosesser, veibygging) samt verdispørsmål.

Vi vil ta videopptak av dagssymposiet og sende det til klima- og miljøminister Espen Barth Eide i etterkant. Videoen blir et direkte innspill til regjeringens pågående høring for å oppheve fredningsvernet i Lågendeltaet naturreservat.

Program lørdag 15. april kl. 10–15

Velkommen fra Lågendeltaets venner, Ragnhild Bjørnsen, forsker Høgskolen i Innlandet 

Dialog og aktivisme i miljøkampen – linjer fra Alta og Fosen til Lågendeltaet, Norunn Grande, leder av Nansen Fredssenter 

FNs klima- og naturrapporter - betydning for yngre generasjoner, Penelope Lea, forfatter, miljøaktivist og UNICEF-ambassadør (video) 

Avbøtende tiltak og allmenningens tragedie, Arne Johan Vetlesen, prof. i filosofi, UiO 

Vern av naturens egenverdi – i et komparativt perspektiv, Christina Voigt, professor i offentlig rett og internasjonal miljørett, UiO, og leder av IUCNs Verdenskommisjonen for miljørett (video) 

Musikkinnslag, Hans Kjørstad 

11.30–12.00 Lunsj 

Naturens rettsvern og menneskerettigheter, Hannah Cecilie Brænden, jurist Norsk institutt for menneskerettigheter 

Naturens rettsvern og norsk forvaltning av vernebestemmelsene, Marius Nordby, jurist og forfatter 

 Lågendeltaet i Innlandet, Norge og verden, Jon Museth, seniorforsker Norsk institutt for naturforskning 

Naturen har fått sin Parisavtale – konsekvenser for veibygging, Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt 

Lyrisk innslag ved Nils P. Faarlund, naturfilosof, ridder av 1. klasse av St. Olavs orden 

Hva er en konsekvensutredning, og hva er den ikke?, Per K. Rørstad, førsteamanuensis Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Lågendeltaet – et sted går grensen, Gina Gylver, leder Natur og Ungdom 

Panelsamtale
Ledet av Pernille B. Hansen, nestleder i Naturvernforbundet, med Hannah C. Brænden, Arne J. Vetlesen, Aud Tennøy, Gina Gylver og Torstein Fjeld (samferdselsgruppen, Besteforeldrenes klimaaksjon) 

Utstilling
Light Line 1: Store Ringstind av Vegard Aasen: på auksjon til inntekt for foreningen Lågendeltaets venner. Bildet skulle opprinnelig være en gave til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
Skriket i Lågendeltaet av Kjetil Skaansar
Knekkendene i Lågendeltaet av Berit Fougner