Sangsvaner Foto: Kristian Slaatsveen

Foreningen Lågendeltaets venner er et folkeinitiativ mot motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune.