HVEM HAR SIGNERT?

Utvalg av professorer og forskere

Dag O. Hessen, professor i biologi, klima og økologi, leder Senter for biogeokjemi i antropocen (CBA), Universitetet i Oslo

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, miljøetikk, Universitetet i Oslo

Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, biologisk og kulturelt mangfold, Universitetet i Oslo

Vigdis Vandvik, professor, senterleder, CeSAM senter for bærekraftig arealbruk, økologisk mangfold og økosystemtjenester, Institutt for biovitenskap (BIO), Universitetet i Bergen

Elisabeth Eide, professor emerita, medier, journalistikk og klimakrisen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Oslo Met

Nils Chr. Stenseth professor i biologi ved Universitetet i Oslo, tidligere leder for Senter for økologisk og evolusjonær syntese

Tore Slagsvold, professor i biologi, fugleøkologi, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Universitetet i Oslo

Tom Erik Julsrud, sosiolog,forskningsleder, Senter for klimaforskning CICERO

Helge Drange, professor, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Eivin Røskaft, professor i utviklingsbiologi, Institutt for biologi, NTNU

Rosie Fisher, seniorforsker, Senter for klimaforskning CICERO

Øystein Aas, professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU

Arne Klungland, professor, Avdeling for mikrobiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Tom Andersen, professor, Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Piotr Skubala, professor, Institutt for økologi, Universitetet i Schlesia, Katowise, Polen

Dr. Tammy King, professor i kjemi, Environmental Contaminants and Pollutants, Bridgewater State University, USA

Frode Stordal, professor emeritus, meteorologi og oseanografi, tilknyttet Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Ketil Skogen, seniorforsker, miljøholdninger, konflikter om bruk av natur og naturressurser, Norsk institutt for naturforskning NINA

Odd Inge Vistad, seniorforsker, menneske–miljø-studier, nasjonalparkforvaltning, Norsk institutt for naturforskning NINA

Finn Økland, forsker, laks og sjøørret, vandringsbiologi, Norsk institutt for naturforskning NINA

Olav Hjeljord, professor emeritus, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, MINA, NMBU

Anna Beata Seniczak, forsker, Universitetsmuseet i Bergen, Avdeling for naturhistorie

Rune Halvorsen, professor, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag, globalisering og bærekraft, Oslo Met

Gunnar Mikalsen Kvifte, førsteamanuensis, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord Universitet.

Torfinn Jahren, førsteamanuensis, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Høgskolen i Innlandet

Trygve Hesthagen, seniorforsker, ferskvannsbiologi, Norsk institutt for naturforskning NINA

Vegard Gundersen, seniorforsker, økologi og skogforskning, Norsk institutt for naturforskning NINA

Erling Johan Solberg, seniorforsker, populasjonsøkologi, bevaringsøkologi, Norsk institutt for naturforskning NINA

Øystein Flagstad, seniorforsker, bevarings- og utviklingsbiologi, Norsk institutt for naturforskning NINA

Gunbjørn Bremseth, seniorforsker, akvatisk økologi, ferskvannsbiologi, atferdsøkologi,bevaringsbiologi, Norsk institutt for naturforskning NINA

Jan Ivar Korsbakken, seniorforsker, klimaomstilling i norske kommuner og lokalt, Senter for klimaforskning CICERO

Ryan Bright, seniorforsker, økologisk klimatologi, Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO

Mònica Guillen-Royo, seniorforsker, sirkulærøkonomi, rettferdig omstilling, forbruksendringer, Senter for klimaforskning CICERO

Manjana Milkoreit, postdoktor, global miljøpolitikk og kognitiv teori, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Kari Anne Bråthen, forsker, planteøkolog, UiT Norges Arktiske Universitet

Oddgeir Andersen, forsker, menneske–natur-interaksjoner, bruk av naturressurser, ressurskonflikter, Norsk institutt for naturforskning NINA

Olga Silantyeva, postdoktor, Seksjon for naturgeografi og hydrologi, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Tuva Beyer Broch, forsker, psykologisk antropologi, natur/friluftsliv og oppvekst, Norsk institutt for naturforskning NINA

Marius Lambert, forsker, Senter for biogeokjemi i antropocen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Madlaina Bichsel, økologi, naturtyper, Biofokus (En stiftelse i skjæringspunktet kartlegging, forskning og naturforvaltning)

Tine Blom, førstelektor, natur, lyd og bilde, Høgskolen i Innlandet

Cecilia Salinas, postdoktor, sosialantropologi, internasjonal miljø- og klimapolitikk, Universitetet i Oslo

Christina Nadeau, stipendiat, Senter for biogeokjemi i antropocen, IBV, Universitetet i Oslo

Maria Schiller, førsteamanuensis, offentlig politikk, Erasmus University, Rotterdam

Tove Nicolaisen, professor emerita, religion og livssyn, Oslo Met

Per. Ivar Kvammen, professor emeritus, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

Jing Wei, stipendiat, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Clare Andvik, stipendiat, Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi, Universitetet i Oslo

Mats Ippach, stipendiat, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Utvalg av forfattere, politikere, aktivister, kunstnere:

Penelope Lea, miljøaktivist, UNICEF-ambassadør, forfatter

Gina Gylver, leder, Natur og Ungdom

Nils Faarlund, sivilingeniør, friluftslivsveileder, fjellfører, fjellklatrer, redaktør og naturfilosof

Gert Nygårdshaug, skribent, forfatter og lyriker

Maja Lunde, forfatter og manusforfatter

Espen Stueland, lyriker og litteraturkritiker

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, komponist og musiker

Wera Sæther, forfatter og oversetter

Arild Hermstad, leder MDG

Aasne Linnestå, forfatter, poet og dramatiker

Ketil Lund, advokat og styreleder for International Comissions of Jurists Norge

Vigdis Lian, forfatter og tidl. barnefilmkonsulent, programsjef for Den Norsk Filmfestivalen og direktør for Norsk filminstitutt

Brit Bildøen, forfatter og lyriker

Rasmus Hansson, MDG-politiker, tidl. generaLsekretær WWF Norge

Erland Kiøsterud, forfatter og manusforfatter

Kristine Næss, forfatter og skribent

Ingvild Burkey, forfatter

Helene Axelsen, biologist, Dyreparken i Kristiansand

Norunn Grande, daglig leder, Nansen Fredssenter

Kjersti Thoen, økonomidirektør Kirkens Nødhjelp

Ingrid Blekastad, kunster, direktør i Kunstbanken

Irene Myrbostad, tekstilkunstner

Randi Liliequist, billedkunster, tekstilkunster og kunsthåndverker

Egil Martin Kurdøl, billedkunster og landart-kunstner

Brage Kvasbø, filmregissør

Eirik Norheim, musiker og tidl. vokalist i Mayhem

Anne Nilseng, billedkunster